pagina de start
ultima actualizare 22.02.2005 ro ru
Cauta pe sait

Legislatia RM
Dictionar de termeni juridici
Jurisprudenta CEDO
Tratate Internationale
Legis.md
ISTORIE

Crearea Centrului de Informaţii Juridice

Începînd cu anul 1993 s-a pus accentul pe importanţa creării şi întreţinerii bazelor de date, registrelor permanente electronice prevăzută în Concepţia de informatizare a societăţii, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.415 din 5 iulie 1993 “Cu privire la aprobarea Concepţiei de informatizare a societăţii şi mecanismului ei de realizare”. Ca urmare a fost adoptată Hotărîrea Guvernului nr.155 din 6 martie 1995 “Cu privire la aprobarea Proiectului director al informatizării societăţii în Republica Moldova şi a mecanismului realizării lui”. În cadrul Proectului director se propunea crearea băncii de date juridice ca componentă de bază a Sistemului Informatic Naţional.

Crearea Centrului de Informaţii Juridice pentru prima dată a fost prevăzută în Concepţia reformei judiciare şi de drept în Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.152-XIII din 21 iunie 1994, care trebuie să asigure populaţia cu informaţie juridică. Însă crearea de jure a Centrului s-a început din anul 1999 prin aprobarea Hotătîrii Guvernului nr.563 din 18 iunie 1999 “Cu privire la crearea Centrului de Informaţii Juridice”, care de facto a început activitatea de la mijlocul anului 2000.
Iniţial Centrul asigura ţinerea versiunii electronice a Registrului de Stat al actelor juridice al Republicii Moldova.
Ulterior în sopul dezvoltării suportului oficial de informaţii al Sistemului de stat al informaţiei juridice şi al Sistemului interstatal de schimb al informaţiei juridice, asigurării accesului liber al autorităţilor publice centrale, locale şi de drept, precum şi al persoanelor fizice la informaţiile cu caracter public, propagării normelor de drept în toate sferele vieţii sociale, difuzării operative a informaţiilor juridice verificate, autentice şi actualizate în mediul Internet, Centrul a elaborat două Hotărîri de Guvern nr.1184 din 8 noiembrie 2001 “Cu privire la crearea şi întreţinerea etalonului băncii oficiale de date juridice “EtalLex” în mediul Internet” şi nr.334 din 18 martie 2002 “ Despre aprobarea Regulamentului cu privire la colectarea, actualizarea şi difuzarea actelor juridice din etalonul Băncii Oficiale de date juridice “EtalLex” în mediul Internet”.
În urma Hotărîrilor menţionate Centrul a obţinut sarcini şi funcţii suplimentare legate de crearea şi întreţinerea etalonului băncii oficiale de date juridice “EtalLex” în mediul Internet. Suplimentar la aceasta, avînd ca scop crearea Sistemului interstatal de schimb al informaţiei juridice, Centrul a creat şi ţine versiunea rusă a Bazei Oficiale de date Juridice “LexMold”.
Centrul reprezintă Ministerul Justiţiei în problemele ce ţin de dezvoltarea suportului oficial “EtalLex” al Sistemului de Stat al Informaţiei Juridice şi Sistemului Interstatal de Schimb al Informaţiei Juridice.
La momentul dat Banca Oficială “EtalLex” conţine aproximativ 43 mii acte juridice.
Bazele Oficiale au fost instalate la Preşedenţie, Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Agenţia de Stat pentru Drepturile de Autor, Departamentul Cinematografie, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Departamentul de Executare a Deciziilor Judiciare, Curţile de Apel - Cahul, Comrat, Bender, judecătoriile – Cahul, Comrat, Căuşeni, Străşeni, Cantemir, Hînceşti, judecătoriile Centru, Ciocana, Buiucani, Militară din mun.Chişinău, la cîteva biblioteci din raioane şi la agenţi economici.
Colectarea, actualizarea, difuzarea şi interschimbul resurselor de informaţii din Banca Oficială, executate de către Centru poartă un caracter oficial, inclusiv acţiunile de sistematizare, prelucrare şi păstrare a integrităţii actelor juridice.
Actul juridic din Banca Oficială, modificat în conformitate cu actele juridice intrate ulterior în vigoare, imprimat şi autentificat prin semnătura directorului are aceeaşi putere juridică ca şi actul juridic publicat în modul stabilit.

Obiectivele principale pe viitor
Întru executarea hotărîrii Colegiului Ministerului Justiţiei nr.3 din 26 martie 2004 Centrul va extinde şi întreţine Sistemul Informaţional al Ministerului Justiţiei pînă la nivelul instanţelor judecătoreşti, oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, subdiviziunile teritoriale ale Departamentului de executare a deciziilor judiciare, notariatele de stat şi executivele raionale ale Republicii Moldova.
După crearea în timpul apropiat a Site-lui Ministerului Justiţiei, Centrul va amplasa pe Site Banca Oficială pentru ca orice persoană să poată vizualiza prin intermediul Internetului actele legislative şi normative.

Noutati
Publicatii
Linkuri
Contacte
Legislatia RM Coduri Hotariri Cedo Dictionar de termeni juridici Tratate Internationale
Noutati Publicatii Forum Linkuri Contacte
©2007 Centrul informatii juridice